Om gezondheidsredenen

zijn alle activiteiten van

Opleidings Centrum ít Harde

tijdelijk stilgelegd.

 

 

 

 

Voor vragen: info@octh.nl