Het doel van de cursus is u op te leiden tot een goede sportmasseur/se, die het werk op een verantwoorde wijze kan verrichten en daardoor in de eigen praktijk, bij de sportvereniging of in een sauna een zeer belangrijke bijdrage kan leveren in de blessurepreventie.

In Nederland komen elk jaar 1,4 miljoen sportblessures voor. Onderzoek heeft uitgewezen, dat 70% hiervan te voorkomen is door een goede blessurepreventieve begeleiding door de sportmasseur/se. Hier ligt dus een groot terrein braak. Dit kan ook bijdragen aan een forse bezuiniging in de kosten van de gezondheidszorg in Nederland.

Door uw werk kan een club of individuele sporter blijven presteren!

De cursus omvat de volgende onderdelen:

  • Sportmassage
  • Anatomie
  • Fysiologie
  • Functieonderzoeken van spieren en gewrichten
  • Tapen en Bandageren
  • Sporthygiëne
  • Eerste hulp bij sportongevallen
  • Geschiedenis en organisatie
  • Doping
  • Rechts- en wetskennis

Om u een zo groot mogelijke kans van slagen te bieden wordt de groep beperkt in omvang. Ook bestaat de mogelijkheid tot stagelopen bij ex-cursisten.

Deze cursus duurt plusminus 40 avonden van 19.00 uur tot 23.00 uur. Het is een pittige cursus met aan het eind een prachtig diploma:

SPORTMASSAGE

Deze opleiding leidt u op conform de richtlijnen van het Algemeen Centrum Examinering, waardoor u indien gewenst ook nog op kunt gaan voor de examens van het A.C.E.


Cursusdata

Data Start op woensdagavond 31-08-2022
Prijzen ca. €1.100,-