Iedereen, die bij de sportverzorging betrokken is, krijgt wel eens de vraag: kun je mijn enkel even intapen? Velen doen dan maar wat!

In deze cursus leert u aan de hand van de anatomie van de spieren en de gewrichten niet alleen voor alle spieren en elk gewricht een taping of bandage, maar ook nog inzicht in de strategie van het tapen en bandageren.

Immers geen mens is hetzelfde, dus u moet de taping of bandage altijd aanpassen aan het probleem vandegene, die daarom vraagt. Voorwaarde is dan wel, dat u weet, wat het verschil is tussen een stuk tape en een elastische kleefpleister.

Ook de eigen vaardigheid is van groot belang en dat is iets wat u alleen leert door het veel te doen. Doordat u tijdens de cursus op elkaar oefent, kunt u ook gelijk zelf voelen hoe een taping of bandage zit. Dit voorkomt veel problemen later.

In het cursusgeld is een duidelijk cursusboek inbegrepen. Het tape- en bandagemateriaal niet, omdat veel cursisten vanuit een vereniging komen. U kunt het materiaal tijdens de cursus steeds aanschaffen als u dat nodig heeft.

De cursusopbouw is als volgt: Iedere keer een kort stukje theorie, daarna voordoen en tenslotte eigen vaardigheid oefenen. De laatste avond wordt afgesloten met een praktijksessie, waarbij steeds verschillende tapingen of bandages aangelegd dienen te worden.

De cursus is voor iedereen haalbaar. Deze cursus duurt 7 avonden van elk 3 uur en wordt afgesloten met het diploma:

TAPEN EN BANDAGEREN


Cursusdata

Data 7 x vrijdagavond vanaf 21-10-2022
Prijzen € 195,-